Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Brev fra HNM Naturgas til Silkeborg Kommune

Published on 14. april 2012 by in Fjernvarme

brev til silkeborg kommune Silkeborg Kommune

Teknik og miljø afdelingen

Varmeplanlægger Louise Langbak Hansen

Søvej 3

8600 Silkeborg

 

10. februar 2012

Sagsnr.: 2011020137

 

 

Tlf. direkte: xxxxxxxx

Fax: xxxxxxxx

hmndirektion@naturgas.dk

 

Tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på mødet den 7. februar 2012 godkendt en ansøgning om tilslutningspligt til fjernvarme for Funder, Lysbro og Funder Kirkeby. Det er oplyst, at endelig beslutning skal træffes af byrådet den 27. februar.

I det materiale, som er indgået i udvalgets behandling af sagen, indgår sammen-lignende brugerøkonomi for forbrugere tilsluttet henholdsvis fjernvarme og naturgas. Det er HMN Naturgas’ opfattelse, at sammenligningen ikke giver et retvisende og nuanceret billede af prisforskellene, og HMN Naturgas er derfor heller ikke enige i Teknik- og Miljøafdelingens vurdering – ”at hovedparten af ejendommene vil opnå neutral økonomi eller økonomisk gevinst ved gennemfø-relse af projektet”.

Der er derfor i det følgende foretaget nogle supplerende beregninger i forhold til de tal, som er indgået i udvalgets behandling af sagen.

Prissammenligningen har taget udgangspunkt i et standardhus på 140 m2 med et varmebehov på 21,6 MWh. Energitilsynet og Dansk Fjernvarme anvender som reference et standardhus på 130 m2 med et varmebehov på 18,1 MWh, og det er derfor her valgt at lade dette standardvarmebehov være grundlag for en supple-rende beregning.

Yderligere er beregningen af den årlige varmeudgift for anvendelse af naturgas-fyr justeret, således at der opereres med et prisspænd, hvor der tages hensyn til kedelvirkningsgrad og til aktuelle forskelle på markedspriserne på naturgas.

Idet der er taget udgangspunkt i tabel 3 i sagsbeskrivelsen, Årlig udgift inklusiv investering, fremkommer følgende årlige udgifter til henholdsvis fjernvarme og naturgas.

 

  m2 Varmebehov Årlig varmeudgiftFjernvarme (kr.) Årlig varmeudgiftNaturgas (kr.)
Standardhus 130 18,1 MWh 18.634 16.791 – 18.185
Standardparcelhus 140 21,6 MWh 20.882 19.334 – 20.977

Som det fremgår, vil man med et standardhus på 140 m2 få en udgift til fjern-varme, der ligger mellem den højeste og laveste udgift til naturgas, men hvis man tager udgangspunkt i et standardhus på 130 m2, vil naturgasalternativet i alle tilfælde være det billigste. Dette skyldes fjernvarmealternativets forholdsvis store kapitalomkostninger, som belaster mindre huse forholdsvis meget.

 

I det område, som skal overgå til fjernvarme, er der i alt 845 naturgaskunder. De er med hensyn til husenes størrelse /varmeforbrug fordelt således, at 72 % af forbrugerne har et forbrug, som er mindre end 21,6 MWh og 54% har et forbrug som er mindre end 18,1 MWh.

 

Man kan altså konkludere, at langt mindre end halvdelen af forbrugerne vil have et økonomisk incitament til at vælge fjernvarme.

 

Der anmodes om, at ovennævnte konklusion kommer til at indgå i byrådets behandling af sagen.

 

Med venlig hilsen

HMN Naturgas I/S

 

Peter Vadstrup Jensen

Planlægningschef

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Brev fra HNM Naturgas til Silkeborg Kommune  comments