Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Dialogmøde i Byrådet 25/11-2013 af Morten S. Dippel

Silkeborg Byråd – Indlæg Morten Spaabæk Dippel 25 nov 2013

Kære Byråd

Med den kommende sammensætning af byrådet fra 01 jan 2014 ser vi i SilkeborgModFjernvarmeTvang frem til fortsat og fornyet dialog. Der er mange ting der kunne være anderledes, og det er derfor vi gang på gang tager ordet her på dialogmøderne – og vi bliver ved indtil TVANGEN er taget af bordet. Vi ser frem til at det nye byråd, ser med andre øjne på projektet.

 

Som I alle ved så har vi indsendt til Energiklagenævnets afgørelse, at få vurderet gyldigheden af beslutningen fra 27 feb 2012. Som Varmeforsyningsloven henholder sig til, så gælder tilslutningspligt IKKE ved kraftvarmeværker der har en produktions-el-effekt på mere end 25 MW. Silkeborgs Kraftvarmeværk har en el-effekt på 102 MW og er derved ikke omfattet af varmeforsyningsloven. Det er det springende punkt i beslutningen om at TVANGs pålægge os fjernvarme.

 

At udrulningen fortsætter til mest mulig gene, og størst mulig fare for alt og alle, er ikke til at forstå – slet ikke når der kan komme et erstatningskrav til byrådets medlemmer på tale. Flere af vores medlemmer føler sig stærkt generet af den ligegyldighed Forsyningen udviser overfor påtaler om manglende afskærmning, dårligt udlagte plader til gangstier, cykelstier der fræses op og efterlades uden skiltning, cykelveje der minder mere om en pløret markvej, end en sikker skole-cykelvej. Cykler der er smurt ind i mudder og tøj der ikke bliver rent igen.

Vi har desværre set os nødsaget til at inddrage borgmesteren også, men det er tankevækkende at der først sker noget, når I bringes med ind i den såkaldte dialog med forsyningen. Det burde ikke være nødvendigt, men forsyningens gøren og laden er åbenbart acceptabelt for byrådet?

Under valgkampen – var et af de helt store emner – CYKELVEJE og sikkerhed for cyklister. Var det kun tomme valgløfter eller mente I det i sagde?

Larm og støj er blevet påtalt, og forsøgt omsat til Forsyningens entreprenører. Det lader til at have hjulpet – Nu starter de først ved 0700tiden – men hvad er merprisen i ekstra løntillæg når der arbejdes lørdag og søndag. Umiddelbart ikke noget der gør projektet billigere.

 

Vi har fra flere der har tilsluttet sig hørt, at de allerede efter ganske kort tid, kan se at varmeregningen er minimal mindre ifh til naturgas, men også at investeringen ALDRIG vil blive tjent hjem. Så salgsargumentet med at man vil opleve en positiv varmeregning, kan I også skyde en hvid pil efter.

Afslutningsvis, vil jeg ønske de af jer der fortsætter tillykke med valget, og vi ser frem til fornyet samarbejde.

 

Morten S. Dippel
Funder Kirkeby
 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Dialogmøde i Byrådet 25/11-2013 af Morten S. Dippel  comments