Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Dialogmøde i Byrådet 17/12-2012 af Morten S. Dippel

Byrådsmøde mandag 17. dec 2012 – Morten Spaabæk Dippel

 

Jeg vil starte med at takke Søren Kristensen og Hans Okholm for at det endelig lykkedes at vi kunne finde en dato for det længe ventede ”dialogmøde” mellem SMFT og Forsyningen. Desværre udeblev A-HA oplevelsen, og jeg kan kun konstatere at hverken Forsyning eller TVANGStilhænger siden har i byrådet IKKE har et indgående ønske om at forholde sig til de katastrofale katastrofer der venter os borgere.

 

Det er tankevækkende at INGEN af TVANGSTILHÆNGERNE har i byrådet har et decideret ønske om at lytte eller besvare henvendelser fra borgerne. At I end ikke FORHOLDER jer til de forhold I med vold og magt vil have gennemført. Hvorfor blive ved med at lege struds – problemerne forsvinder ikke ad sig selv. SÅ længe I fastholder TVANGEN, så længe vil vi arbejde for at beslutningen laves om.

 

Vi har afleveret underskrifter i 3 omgange fra borgerne. Hvor er de underskrifter blevet af og har det ingen betydning for byrådet at borgerne er uenige? Hver eneste gang vi har påpeget, afleveret underskrifter, bedt om dialog, inviteret til stormøde – hver eneste gang er magt arrogancen og ”vi ved bedre” slået igennem med fuld kraft. Hvis det er Silkeborg Byråds holdning til at have verdens bedste nærdemokrati, med borgeren i centrum, og åben ærlig udveksling af holdninger og synspunkter, ja så er der virkelig noget at arbejde ud fra.

 

Jeg har indgivet klage til Energiklagenævnet over den midlertidige fjernvarmecentral der med NATURGAS skal lave fjernvarme til nyudstykningen på toppen af Funder Bakke. Ved mødet 05 nov. Var HO så venlig at fortælle at klagen var indgivet forkert. Jeg spurgte om du ville videresende den korrekt, hvilket du afviste, selvom I selv skriver at Kommunen videresender klagen til korrekt myndighed….det er en tilsidesættelse af dit offentlige hverv, samt kommentaren om at det er at ”skyde gråspurve med kanoner” falder helt ved siden af din pligt som byrådsmedlem at tjene borgernes ønsker bedst. Nu ligger sagen korrekt i Naturklagenævnet og afventer der en afgørelse. En ting der i screening af sagen springer i øjnene er at centralen efter ca 4 år KAN tages ud af drift. Ordet KAN burde slet ikke være skrevet. Nu ved vi alle at midlertidige løsninger i kommunen nemt kan vare 40 år (barakkerne på Funder Skole)

 

På vores 1. møde med Forsyningen i april kom det ellers frem, at med en tilbagebetalingstid på 20 år, så var det ikke nødvendigt med TVANG. Nu vil man så have tilbagebetalingstiden på projektet afviklet indenfor 12 år, og så er det nødvendigt med TVANG.

 

Rent tilfældigt mødte jeg en fra S-gruppen i byen – vedkommende fortalte mig uden at jeg overhovedet havde sagt noget, at han er modstander af TVANG og hvis det var et FRIT valg 27. feb. 2012 så havde vedkommende stemt NEJ til TVANG. Hvis vedkommende havde stemt efter sin personlige overbevisning og ikke politisk ville det have givet konsekvenser. Så hele TVANGS tilhænger siden med TVUNGET valg passer som fod i handske for den side af byrådssalen. Det er skræmmende at selv modstandere af TVANG i S-gruppen får vredet armen rundt…længe leve verdens bedste nærdemokrati.

 

Søren K – du som formand for forsyningen må undersøge følgende: Ved den 1. charmeoffensiv i Lysbro 06 okt, hvor Forsyningen gladelig ville fortælle om alle fortræffeligheder hvorfor fjernvarme er så meget bedre end naturgas, fik I af en fra SMFT-medlemmer stukket en række spørgsmål i hånden. Det eneste der er sket med tilbagemelding i den sag er at I har svaret at spørgsmål er modtaget og vil blive besvaret snarest. I den sag er der heller ikke sket noget som helst – det må vi tage til efterretning, at heller ikke Forsyningen hverken kan eller vil svare på ”kommende kunders” spørgsmål. Også i den del af Silkeborg Kommune er der lang vej til den demokratiske proces.

 

Vi ved også at fjernvarme er et spildprodukt af el-produktion. Det er meget nemt at hente oplysninger på nettet for at se hvor lidt strøm der rent faktisk produceres på værket. Konklusionen er, at værket ikke er rentabelt og at produktion af fjernvarme baseret på afbrænding af naturgas og fyringsolie er så meget mere belastende for miljøet og ”de glade kunders” varmeregnskab. Hverken miljøet eller kunderne får noget som helst positivt ud af TVANGEN. Hvorfor vil man fra TVANGSTILHÆNGERsiden ikke forholde sig til de to væsentlige punkter?

 

Uanset hvordan I vender og drejer tallene, og forsøger at nedgøre vores argumenter, så er der INGEN af TVANGSTILHÆNGERNE her i byrådet der kan bevise at salgsargumentet BEDRE MILJØ samt lavere VARMEREGNING holder.

 

Afslutningsvis vil jeg takker Søren K for at vende tilbage med et skriftligt svar – hvor vi er enige om en ting, nemlig at vi er uenige. HO du har stadig ikke besvaret alle pkt fra mit indlæg 29 maj – hvornår kan jeg forvente at du rent faktisk sætter dig ind i tingene, ser realiteterne i øjnene, og lever op til dit offentlige hverv? Og når du her efter rejser dig op, og svarer kort vil det klæde dig ikke at nedgøre mindst 2000 vælgere ved det kommende kommunalvalg.

 

Morten S. Dippel

Funder Kirkeby

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Dialogmøde i Byrådet 17/12-2012 af Morten S. Dippel  comments