Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Dialogmøde i Byrådet 22/4-2013 af Morten S. Dippel

Silkeborg Byråd 22. april 2013

 

Jeg vil denne gang tage udgangspunkt i sidste byrådsmøde. Derfor skal Leif Bæk have tak for at bede byrådet om anstændig opførsel – uden afbrydelse mens der tales under dette pkt. på dagsordenen – DIALOG med borgerne. Hvordan kan i svare på noget om, samtidig med at, i sidder og taler internt, mens der fremlægges? Ydermere er det i demokratiets varetægt, meget uheldigt at der mangler lydspor i debatten som LB rejste og som blev diskuteret frem og tilbage her i salen. (men refereret i MJA)

 

Som alle medlemmer af dette byråd er vel vidende om, så er det som borger utrolig spændende at komme herind i Silkeborg Kommunes højborg og få taletid til byrådet – uanset hvilket emne man som borger gerne vil fremføre. Det kræver sin forberedelse, og en vis mængde mod at stille sig op netop her i denne sal og tale til jer som folkevalgte politikere. I er skolet i hvorledes I skal svare og returnere på evt. sager som I ikke ønsker at blive påmindet om gang på gang – som nu med TVANG til fjernvarme.

 

Kommuneplanen har der været borgermøder om – vi har deltaget i Sejs og Virklund. Hvorfor har I ikke været i Lysbro, Funder og Funder Kirkeby – er det fordi i endnu engang vil vise, at I ikke tør møde os borgere? Vi vil sætte stor pris på, at den karavane af politikere der fremlægger kommuneplanen også kommer til Funderområdet og forklarer sig. Funder er trods alt der hvor Herning motorvejen ender og som skal være ”erhvervsportal mod vest”

 

Anders Henriksen – tak for den positive tilbagemelding fra Nærdemokratiudvalget – det skal nok blive et interessant møde vi får. Vi i SMFT ser frem til at der endeligt kommer en dialog i gang med dette byråd.

 

Siden jeg sidst var herinde, har jeg bedt Energiklagenævnet genoptage min sag, som jeg i første omgang ikke fik medhold i. Det fik jeg så i 2. omgang, hvorefter EKN har ophævet jeres beslutning om TVANG til fjernvarme til min ejendom. Der skal faktisk kun et telefonopkald og en mail til EKN før ens sag bliver genoptaget, og det også selvom ”fristen” er udløbet.

 

Det opleves som om at der ikke er nogen i dette byråd der har læst afgørelserne, sat sig ind i hvad der rent faktisk svares til de borgere der klager. Hvordan kan det også være at de borgere der i første omgang (ultimo dec 2012) fik medhold, at de endnu ikke har hørt herfra? Folk er meget betænkelige og meget utrygge i den måde der føres pistolpolitik på nu.

 

Vi ved også at Folketinget ombudsmand undersøger om loven om tilslutningspligt til fælles varmeforsyning er blevet brugt her som loven var tilsigtet. Det bliver interessant at høre svaret derfra.

 

Søren Kristensen – som Forsyningens Formand fortalte du ved vores møde at, at du kunne stå inde for alt materiale der er lavet og fremsendt. Vi er kommet i besiddelse af korrespondance mellem Jyske Bank/Forsyningen og en ”kunde” der vil gøre brug af det 5% lån, som beregneren oplyser. De oplysninger der er på forsyningens hjemmeside, er misvisende og ikke retningsgivende, hvad installationsomkostninger, samt lånemuligheder angår. Er det noget du vil få rettet op på.

 

Følges udviklingen på gas siden nøje, L90 Kjellerup bliver ikke til noget – er det så ikke som ansvarlig politiker for dette byråd, at se det i øjnene, at beslutningen om TVANG var forkert, og at selve TVANGSdelen rulles tilbage? Vi har hele tiden sagt at vi er modstandere af TVANG ikke modstandere af fjernvarme. I må gerne rulle det ud, men det skal være frivilligt om man ønsker at tilslutte sig – ligesom valgmuligheden er her i Silkeborg midtby.

 

Afslutningsvis – vi har stillet mange spørgsmål og uhyggeligt mange står stadig ubesvaret hen. Jeg ved godt at Hans Okholm nu igen vil slå sig i tøjret og meddele at det ikke passer – hvorfor så ikke mødes med os borgere i området, der fortsat oplever det at kommunen og forsyningen tromler hensynsløst hen over os? Hvorfor ikke komme til Funder og fortælle, hvor det er i mener uenighederne opstår. Eller er det som du udtalte på TV2OJ 25 feb, at du selv vil bruge de muligheder vi bruger og at du heller ikke vil betale, men gerne pålægge borgerne uforholdsmæssigt store omkostninger, uden at fastsætte en grænse herfor?

Morten S. Dippel

Funder Kirkeby

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Dialogmøde i Byrådet 22/4-2013 af Morten S. Dippel  comments