Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Dialogmøde i Byrådet 22/4-2013 af Rita Henneberg

Godaften til jer alle i Byrådssalen.

 

Leif Bæk, du skal have en personlig Tak fra mig til dig. Du handlede på den urimelighed, der blev vist mig  af nogle byrådsmedlemmer, da jeg stod på talerstolen i dialogmøde med borgerne ved sidste byrådsmøde den 25. marts. Du er meget retfærdig. Det føles rigtig godt, at du tog fat om problemet. Tak, endnu engang.

 

Fru Borgmester, til dig vil jeg sige: du udøver  Fortielsens Politik, du siger, der  er intet nyt i det vi kommer med. Du glemte, i gåseøjne at tænde mikrofonen, da du svarede Leif Bæk ved sidste byrådsmøde. Det virker uetisk for os borgere, ved at udelade mikrofonen, brugte du igen fortielsens politik. Sådan føles det på mig.

 

Erik Markvad, tak fordi du række en hånd frem til mig, fra SMFT. DU byder mig endda Velkommen til Rita i MJA. Den 30 marts. Når du vil mig, vil jeg også gerne være behjælpelig. Du skriver bl a. Fint nok Rita, du bruger den ret, du har og er velkommen. Du skal vide, at det er dejligt, at der er nogle i byrådet, der gerne ser borger til dialog møder.

 

På S.K.s hjemmeside står der under dialogmøde med borgerne, at borgerne må tale om det der rører sig i kommunen, samt det der er på byrådsmødets dagsorden. Vi må erkende, at tilslutningspligt til fjernvarme er et meget aktuelt og varmt emne. Så ja, Erik Markvad, jeg bruger bare den ret, jeg som borger har.

 

Du ønsker, at jeg fortæller, hvordan kommunalbestyrelsen møder denne udfordring.  Mere end 700 nye boliger i et lokalområde. Kommunens varmeleverandør foreslår, at kommunen fremad rettet  bruger fjernvarme:

 

Der forventes 15 nye boliger om året i Funder,  det vil tage 47 år inden det er bygget til. Fra 2015 skal alle nye boliger være lavenergihuse, og så er husene fritaget for fjernvarme.

 

Erik Markvad, du skriver, at naturgassen er en stor CO2 belastning, og om få år er der mangel på naturgas. Her er mit svar: Silkeborg Forsyning har fået lavet egen Cowi Rapport. Disse tal er anvendt ved ansøgningen om projektet i Funder, Funder Kirkeby og Lysbro.  Der anbefales, at du går ind og læser denne rapport.

 

Der står, at CO2 med fjernvarmen vil stige med 176.000 tons inden år 2020, og en 5 dobling af udledningen af NX2= en anden gasart.  NX2 er en af de udledninger, den nuværende regering har afgiftsbelagt, og dermed gjort fjernvarmen dyrere.

 

Det er jo netop det, Hans Okholm et utal af gange, fortæller os fra SMFT. Det handler om, at blive CO2 neutral ud i fremtiden,  men hvad er nu det,  Cowi Rapporten beviser, at CO2 udslippet stiger med fjernvarmen. Der er noget helt galt med tilslutningspligt til fjernvarme. Og en anden ting,  Vi borgere kan købe os fri fra fjernvarmen.  Her er fremgangsmåden:  At betale et engangsbeløb på 10.000 kr. plus et gebyr på 1050.kr samt 19 kr. pr.kvadratmeter bolig, så er man fritaget fra fjernvarme. Dog skal vi huske, at de 19 kr. skal betales hvert år, og gebyret på 1050 om det også er hvert år er jeg usikker på. Men formålet var , at gøre CO2 udslippet neutralt. Her er der kun en ting at sige: denne her holder ikke i byretten. Denne argumentation. Der er et dilemma, fjernvarmen må gerne rulles ud, men fjern tvangen og gør den frivillig, og bevis over for os borger, at det er så fordelsagtig ifølge jeres egne tal, at modtage fjernvarme.

 

Lige nu er der et spild på mere end 17% i fjernvarmerørene, med den lange transmissions- ledning til Funder og Funder Kirkeby øges denne. Altså vil CO2 udslippet stige. Endnu et modargument. Hvor er miljø-gevinsten her ?

 

Hvorfor tvinge os  borgere , der fyrer med naturgas, til fjernvarme. Det er langt billigere, da gas rørene ligger i jorden , og kan holde næsten 100 år endnu, og kraftvarmeværket  kører med  naturgas med 90%, samt 8% fra n.gas kedler, og 2% fra gas-olie kedler.

 

Erik Markvad, du skriver om få år er der mangel på gas. I HMNs  gasmagasin blad fra april 2013, skriver de om fremtidens gas.  Gassens rolle i fremtidens energibillede og dens betydning for vores fremtidige muligheder, hvad angår både den mulige skifergas og grønne og blå gasser, som biogas og brint.

 

Hver eneste dag findes der nye gasfelter,  eksorbitante mængder, i mange lande, bl a,  også i Rusland.

 

Skive Folkeblad skrev den 5 april i år, at Mærsk søsætter milliard- projekt i Nordsøen, Mærsk udvider gas-og olie boringer i undergrunden, og 50 millioner tønder pumpes op over 30 år. Det første ventes i 2015.

Den største investering fra DUC = Dansk Undergrunds Consortium siden 2007.

Der er gas nok til de næste 250 år, det står der i det sidste gasblad i den danske undergrund, så den påstand om, at vi snart løber tør , passer ikke.

 

Det store affaldsværk i Kjellerup Selskabet L 90 bliver ikke til noget. Det var jo udgangspunktet for udrulningen af fjernvarme i Funder Funder Kirkeby og Lysbro, ja og senere Virklund og Sejs/Svejbæk, det husker vi , fra Hans Okholms udtalelser fra borgermødet i Funder Hallen den 28. juni 2011.

 

Hans Okholm, For  lokalrådsmøderne i Sejs/Svejbæk  og Virklund skal du lige have en tak fra SMFT. Vi har fået så mange positive tilkendegivelser fra områderne. Medlemstallet stiger stødt.

 

Kære Erik Markvad, kan du bruge mine oplysninger ? Teknologien løber så stærkt ,og fjernvarme  er ved at være passe. Den kan bruges i Midtbyen, men ikke i knopskydninger. Stop udrulningen af fjernvarmen i Funder og Funder kirkeby, og lad os beholde vores naturgas, hvor der snart kommer biogas og mange andre grønne tiltag. TAK.

Rita Henneberg
Funder

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Dialogmøde i Byrådet 22/4-2013 af Rita Henneberg  comments