Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Dialogmøde i Byrådet 26/8-2013 af Morten S. Dippel

Silkeborg Byråd 26. august 2013

Kære Silkeborg Byråd

I skal have stor tak for den venlige deltagelse i vores opfordring, til at komme og ved selvsyn se og høre hvilke katastrofale følger TVANG til fjernvarme medfølger. Det som vi fra starten af har sagt, har I nu ved selvsyn set og hørt. TVANGEN betyder for hver enkelt husejer urimelige følgeomkostninger, der kan beløbe sig op til 2-400.000/husstand, blot for at huset bliver klargjort til fjernvarme. Er det rimeligt?

 

I har også ved selvsyn set, at velfungerende CO2 neutrale solvarmeanlæg, og spritnye naturgasfyr med maksimal udnyttelse af gassen, skal skrottes, og at vi boligejere ikke må investere i grøn teknologi. Ny luft-varme pumpe, fås fra 22500 – hvilket også er CO2 neutral energi. Det er glædeligt at der trods modstand mod vores arbejde er et ønske om dialog, synliggørelse af omkostninger – og lad os fortsætte den gensidige gode tone fremadrettet. Vi har efter jeres besøg forstået begrebet ”urimelige omkostninger” som værende IKKE baseret husstandsindkomst – hvor ligger så beløbet/grænsen for hvornår noget er en ”urimelig omkostning” Hvem vil give os et svar på det?

 

Vi har haft besøg af alle partier her i byrådet – tilhængere og modstandere af tvang – og der har været flere emner oppe at vende, under jeres besøg.  Bla. det at ingen af medlemmer af byrådet var klar over at Rambøll er sendt rundt for at undersøge de formodentlig stadig 34 løbende klagesager. De 34 klager der løber, er repræsentative for hele boligområdet og danner grundlag for faktiske omkostninger og ikke brugbare løsninger (synlig rørføring mv). Kan vi allerede nu få Plan-Miljø Udvalgets ord for, at SYNLIG rørføring IKKE vil blive brugt TVUNGET ind i husene? Det er vores indtryk, så vil der allerede nu ske tiltag der sikrer at de undersøgelser der er lavet, at de bliver set efter i sømmene, og at I politikere bliver bedre informeret om hvad der rent faktisk sker. Det er som borger ikke særligt betryggende at end ikke I var informeret om de mangelfulde undersøgelser.

 

Jeres besøg har også klarlagt,

  • At begrebet ”væsentlige nye oplysninger” skal efterses – for hvad er I jeres øjne ”væsentlige nye oplysninger” så spørgsmålet om TVANG kan blive genbehandlet? Hvad skal der til?
  • Hvor skal de fjernvarmerør der nedgraves i Funder-området, kobles til? Der er ”kunder” der efter udsagn fra forsyningen at pr 15 august kunne modtage fjernvarme – der er INGEN mulighed for tilkobling på nettet – det er tomme rør der nedgraves uden mulighed for tilkobling. Selve nyudstykningen på Funderbakke, udlægges der først nu Fjernvarmerør – hvorfor er de ikke lagt i jorden samtidig med etableringen af vej- og kloaksystem?
  • Det er igen blevet os oplyst at Forsyningen ikke har ønsket at udbrede Fjernvarme til Lysbro, Funder og Funder Kirkeby – fordi det er et naturgasområde, og ikke ideelt til fjernvarme. Hvori opstår så udsagnet, at det er Forsyningen der ønsker at udbrede fjernvarmen?
  • Sagsbehandlingen af klagesager, og oplysninger der skal bruges til besvarelse af vores mange spørgsmål, er noget kommunen skal hente oplysninger om, og ikke som vi har oplevet det, at det er borgerne der skal bekoste advokat og ingeniør for at hjælpe embedsmændene. De omkostninger vi har haft dertil, hvorledes kompenserer kommunen for det, når end ikke kommunen selv har overblik over lov stoffet?
  • For at kunne bruge det såkaldte tilslutningstilbud, så gælder det kun så længe at vejen er gravet op – når vejen er dækket til, så bortfalder tilbuddet. Hvordan ser kommunen på at de borgere der har sager kørende, og vejen igen er ”lukket” FØR der er endelig svar, hvorledes vil man imødekomme disse borgere. De får end ikke mulighed for at benytte sig af ”tilbuddet” fordi sagsbehandlingen står i stampe og trækkes i langdrag. Derudover er der store prisforskelle i tilslutning generelt.

 

Jeg vil afslutte mit indlæg med igen at opfordre jer til at ophæve TVANGEN – for TVANGEN medfølger urimelige omkostninger for den enkelte. Stop katastrofen – ophæv TVANGEN og gør det frivilligt – der opnår I langt den største tilfredshed blandt borgerne og ikke som det er nu.

 

Morten S. Dippel
Funder Kirkeby

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Dialogmøde i Byrådet 26/8-2013 af Morten S. Dippel  comments