Facebook Twitter Gplus RSS
formats

fælles søgsmål

Kære læser

 

Vi i foreningen SilkeborgModFjernvarmeTvang kæmper for at få omstødt Silkeborg Kommunes beslutning – at vi skal TVANGS tilsluttes fjernvarmen. Vi vil IKKE finde os i det magtmisbrug, og tilsidesættelse af den demokratiske proces, som vi gang på gang har oplevet fra Kommunes side.

 

Fjernvarmen er på vej ud i vores område, selvom der stadig er uafgjorte sager ved Energiklagenævnet. Så længe disse sager verserer, er det på fjernvarmes egen regning og risiko at begynde arbejdet.

 

Der er ca 100 sager der endnu ikke er afgjort. Næste klageinstans er Folketingets Ombudsmand, som vi alle hver især kan benytte os af – hvis vi ikke er tilfredse med den afgørelsen vi får fra Energiklagenævnet.

 

Når/hvis det skulle komme dertil at vi laver et fælles søgsmål over Silkeborg Kommunes beslutning om Tilslutningspligt- og Forblivelsespligt til Fjernvarme, står vi som lokalsamfund meget stærkere, jo flere medlemmer vi er.

Advokaten – Jørgen Christian Dan-Weibel – har så til medlemmerne 1 talerør, i stedet for vi hver især anlægger sag mod kommunen.

 

Derfor har vi sat som kontingent – DKK 200,- pr hustand/år. Kontingentet går udelukkende til at dække for advokatbistand i et evt. kommende søgsmål.

 

Vi håber du støtter op om vores fælles sag, frihed for den enkelte til selv at bestemme over sin egen ejendom, og hvorledes den enkelte ønsker sit eget hus opvarmet.

 

Gentagne gange har vi set at, vores nuværende naturgasforsyning er og bliver den billigste løsning. Også at vi på sigt for biogas i rørene, vil vi derigennem være fritaget for at skulle tvinges over på fjernvarme.

Vi har konstateret at det materiale der er udsendt fra Forsyningen er mangelfuldt, og ikke giver et retvisende billede af hvad det rent faktisk koster for den enkelte husejer at blive TVANGStilsuttet fjernvarmen.

Derfor er det vores opfattelse at med kontingentet DKK 200 pr år kommer hver enkelt til i gennemsnit at spare mindst 70.000 DKK.

 

Vi glæder os til at hilse dig velkommen i vores forening, og at du støtter op om vores fælles kamp mod Silkeborg Kommunes magtmisbrug.

 

Med venlig hilsen

SilkeborgModFjernvarmeTvang

 

Morten Spaabæk Dippel

Formand

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 kommentar  comments 

En respons

  1. Jens Peder Juhl Pedersen Drejøvej 12 8600 Silkeborg

    Go ide støtter op den. God vind