Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Fjernvarme i Sejs-Svejbæk??

Overskriften vil nok virke overraskende for mange, men ikke desto mindre er det Silkeborg kommunes agt at fremføre fjernvarme til Sejs-Svejbæk indenfor de kommende 3 år. Udgangspunktet er den af SK vedtagne varmeplan. Det er samme varmeplan der er baggrund for balladen i Lysbro, Funder og Funderkirkeby. Her har man som bekendt vedtaget, at  der skal ske med tvang indenfor en 9 års periode. Silkeborg Forsyning har tidligere meddelt, at såfremt det skulle ske ad frivillighedens vej, ville projektet sksulle afskrives over en 20 års periode. Naturgas anlægget er afskrevet i 2015, og til den tid vil gassen falde med yderligere en kr pr. kbm. Vi har et velfungerende naturgasnet.

Sejs-Svejbæk er ikke et optimalt fjernvarme område. Det handler om at ca. 40 km vej og gade skal opgraves, for at nedlægge fjernvarmerør ved siden af et naturgasnet, der fortsat kan ligge i jorden i mange år endnu. Sejs-Svejbæk har ingen store varmekunder udover skolen, plejehjem og multihus. Den resterende bebyggelse består hovedsageligt af parcelhuse. Mange af disse er beliggende på store grunde og vil derfor kræve mange meter stikledning.

Området er i øjeblikket under udbygning med parcelhuse i 2 forskellige udstykninger. Såfremt der først bygges i 2015, SKAL disse huse opføres som lavenergihuse, og vil derfor automatisk være fritaget for fjernvarmetilslutning(!).

Det giver ingen mening at belaste et boligområde med tilslutningsafgifter, ombygning af eksisterende boliger og ikke mindst afkoblingsgebyr til HMN på ca. 7000 kr. pr. bolig. Samlet vil udgiften pr. bolig nemt antage kr. 100.000.

På internetsiden: Silkeborgmodfjernvarmetvang.dk kan du selv beregne, hvad det vil koste at fyre med fjernvarme ift. dit nuværende gasforbrug. De fleste vil nok blive overrasket, da det for mange vil blive dyrere! I øjeblikket fyrer Silkeborg Forsyning den selvsamme naturgas af som du selv bruger derhjemme. Og når det er rigtigt koldt slår man OLIEkedler til. Den varme du vil modtage som fjernvarme er for øvrigt kun 60 grader varm, så mange vil få problemer med bakterier i deres varmtvandsbeholder.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger er jeg naturligvis til rådighed

Med Venlig Hilsen
Allan L. Olsen
P. Mlmkjærs vej 4, Sejs
(Artikel fra foreningsbladet for Sejs-Svejbæk)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 kommentar  comments 

En respons

  1. jens sørensen

    Silkeborg kommune har ingen problemer med, at et varmespild på 30 pct. og derover vil fordyre varmeudgiften betragteligt for sine fjernvarmekunder. Kommunen er den eneste her i landet, som ikke gider lytte til sine borgere, når snakken er om energimæssige forhold;   –  mærkeligt nok, for det ser faneme ikke meget ud til, at de selv har ret meget begreb om det.