Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Fjernvarme logik 1on1

Nu skal det jo ikke være alvorligt det hele.

Vi skal også huske at grine…derfor et lille uddrag fra en mail korrespondance mellem Silkeborg Mod FjernvarmeTVANG og Silkeborg Forsyning.

Vi bad om en kommentar:     "Også gerne en kommentar på enorme mængde ekstra CO2 som i kommer til at smide ud i naturen. "

Silkeborg Forsyning's svar:   "Som det fremgår af projektforslaget forudsættes 90 % af varmen at blive produceret på kraftvarmeværket. Her sker varmefremstillingen i samproduktion med el-produktion. Denne el-produktion bliver dermed flyttet til vores kraftvarmeværk fra et andet værk, hvor el-produktionen og dermed CO2 udledningen så reduceres. "

 

Konklusion: Når man flytter 180.000 tons Co2 fra A til B, så reduseres Co2 udledningen med  ialt 180.000 tons.

 

P.S. Det er ikke plukket eller på anden måde ændret på Silkeborg Forsynings svar.

 

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
3 kommentar  comments 

3 Responses

 1. jens sørensen

  Fjernvarmeforsyningen kan ikke løbe fra, at når de vælger at sende noget så flygtigt som varme  –  næsten så langt væk i kommunen som muligt, des større bliver varmetabet.
  Det er stadig uklart, hvorfor man vælger at tvangsfodre beboerne i Lysbro og Funder med fjernvarme, når det er meget nemmere at tilslutte den del af Silkeborg, som stadig mangler at blive tilsluttet.
  Var det forresten ikke en ide at fortælle dette til borgerne? Eller er det en forretningshemmelighed eller en strategi, vi ikke må kende indholdet af?
   

 2. Jørgen Thun Rasmussen

  Hvis der demed menes at varmen er et spildproukt af elproduktion, har de jo fuldstændig ret i at der er en co2 reduktion. Hvor stor en besparelse det udgør afhænger af hvor effektivt man kan lave elektriciteten. I et normalfyret kraftværk udnyttes varmen kun op til 45 %. I et kraftvarmeværk udnyttes restvarmen til fjernvarme så de samlede tilførte energi udnyttes op mod 90 %, så jo, en stor besparelse på co2.

  • Jørgen det kommer helt an på, hvor stort et ledningstab der er ud til forbrugeren.
   Hvis ledningstabet er 40 %, så skal der brændes 1,8 m3 naturgas af i værkets kedel, for at forbrugeren får samme mængden varme, som 1 m3 giver i et moderne individuelt naturgasfyr.
   Hvis varmen skal komme fra samproduktion mellem el og varme, så skal der brændes ca. 3 m3 naturgas af på værket – så jeg kan godt nok ikke få øje på CO2-reduktionen.
   Samtidig skal der jo også tages hensyn til, at i 2020 skal 50 % af elforbruget komme fra vindmøller, og vindmøller producerer mest el, når der også et et stort behov for varme.