Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Hurra – jeg har købt biogascertifikat!!

Læserbrev

AF HELLE KAMPMANN

Bestyrelsesmedlem i SilkeborgModFjernvarmeTvang

Marienlystvej 9, Silkeborg

 

Et biogascertifikat hos HMN Naturgas koster mig mindre end 1.000,– kr./år. Og der er INGEN ekstra omkostninger derudover. Jeg bruger årligt ca. 1.300 m3 gas i mit 212 m2 store 60'er-hus.

For denne pris spares miljøet årligt for ca. 3 tons CO2, og mit gasfyr skifter status til VE (vedvarende energi).

Det er sandelig en lav pris at betale for at være grøn….og for en objektivt set indlysende fritagelse for fjernvarmetvang!

Herudover har jeg solfangere tilknyttet mit gasfyr, og på resten af taget har jeg solceller, der rigeligt producerer den elektricitet, jeg bruger – også til min luft-til-luft-varmepumpe.

Det store skisma er, at hvis fjernvarmetvangen kommer her til Virklund, så ville jeg ikke kunne få fritagelse jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 2 ("Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg"…."Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand").

Dette alene fordi kommunens embedsmænd ikke vil anerkende mit gasfyrs (i min begrebsverden ellers ret indiskutable) VE-status. Deres "argument" er, at "så er der jo alt for mange, der skal fritages"!!!

Øhhhh…..HVORFOR??? Er det fordi 100 % – og ikke kun 50 % – af min opvarmning og varmtvandforsyning dækkes af VE? Eller er det fordi, der så er for mange, der ikke udleder nok CO2??

Man fattes ord!

 

Til jer, der også misbilliger og frygter fjernvarmeTVANGEN, kan jeg kun sige: Meld jer ind i SilkeborgModFjernvarmeTvang, så vi sammen kan kæmpe for at få ophævet tvangen!

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Hurra – jeg har købt biogascertifikat!!  comments