Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 24/9-2012 af Jette Krarup

BYRÅDSMØDE D. 24 SEPTEMBER 2012

Jeg har flere spørgsmål til Byrådet:

I har sat Jer et mål om at være landets bedste nærdemokrati – det er står i hvert fald her under Beskrivelsen af Dialog møder i Silkeborg kommune.

Hvordan synes I lige selv I lever op til det i sagen om ”Fjernvarmetvang”?
Jeg vil gerne begrunde spørgsmålet : Vi der har arbejdet mod ”Tvangsbeslutningen”fra d. 27/2 og mod den unødvendige massive økonomiske byrde I påtvinger mange borgere i Lysbro, Funder og Funder Kirkeby, har igen og igen fremlagt et kæmpe arbejde for næsen af Jer ; vi har gjort et solidt arbejde med at fremlægge mænger af papirer og data- gennemlæst og bearbejdet – som på alle måder peger på så mange problematiske forhold ved beslutningen, at det burde bekymre enhver.

Vi har fået positiv respons fra enkelte som tager sagen seriøst. Men ”Ja- siden” her i sagen udebliver fra dialog – udebliver fra møder vi har inviteret til og vi får stadig ikke svar på en masse af spørgsmålene.

Vi har skrevet mange læserbreve og vi har samlet  og afleveret underskrifter 3 gange ;771 husstande ud af 970 er i mod tvangen – og flere er kommet til – stadig ingen dialog!!

Hvor mange af Jer har overhovedet læst alt det materiale vi har sendt rundt og har I sat Jer ind i sagen ??
For det er vel ikke sådan at man lader udvalgetalene bestemme?

Man kan blive helt bekymret for om det fungerer så fundamentalistisk her, at der heller ikke er nogen mulighed for dialog indenfor Jeres egne rækker – ingen plads til at tænke selv og tage selvstændig stilling??

Det vi har oplevet som Jeres nærdemokrati her ved Byrådsmøder, er for os en ubegribelig ligegyldighed og arrogance. Fra ubehagelige overbærende smil til småsnakken , nedladende kommentarer og forsøg på direkte latterliggørelse.

Ligegyldighed med alt det arbejde vi fremlægger – ligegyldighed med borgernes økonomi og muligheder.
Man har taget nogle overordnede principper fra globalt plan og ”buldoseret” dem hen over borgerne – fuldstændig uafhængigt af lokale forhold og at alle forholdene på energiområdet udvikler og ændrer sig så hastigt.

I en sådan alvors-tung sag med så mange faktorer, hvor man for første gang anvender Tvang over for store grupper, burde man kunne forvente et meget seriøst og engageret Byråd – hvor alle var interesseret i at fremme dialogen. Landets bedste Nærdemokrati – der skal vist arbejdes på den sag!!Og der er ingen i vores områder der kommer tilat ligne denne ”reklamelykkelige” familie med ”far, mor og 2 børn på græs”som vi har fået tilsendt.

 

Vi skal nemlig betale langt flere penge i de enkelte husstande end I reklamerer med – det er også dårlig oplysning – ligesom det har været hele vejen igennem. Det fremmer heller ikke nærdemokratiet!!!

De borgere der evt melder positivt ind nu på på ”reklamen” – gør det af frygt for hvor dyrt det ellers bliver – ikke fordi de gerne vil have fjernvarmen nu!

Der er ingen , der forstår det her med Tvangen – hverken kassedamen, arbejdskollegaer, frisøren familie, venner og bekendte

Vi har stadig heller ikke fået svar på spørgsmålene:
Hvorfor skal vi som en tilfældig afgrænset gruppe borgere i Silkeborg pålægges og lide under så store unødvendige udgifter.

Hvordan vil man garantere/forhindre at fjernvarmeudgifterne for borgerne ikke bliver langt større end forventet, da det er uvist hvor mange der er og bliver pensionister, som vil søge dispensation.

Hvorfor skal ”etableringsudgiften” ikke fordeles mellem alle med fjernvarme – eller naturgas.

Hvorfor kan ”sagen”ikke ses som en almindeligt anlægs-eller projektudgift, hvor man som borger med tiden frivilligt kan tilslutte sig?

 

Med venlig hilsen

Jette Krarup

Lysbro

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 24/9-2012 af Jette Krarup  comments