Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 25/6-2012 af Jette Krarup

BYRÅDSMØDE D. 25 JUNI 2012

Mit navn er Jette Krarup. Jeg er fra Lysbro og er med i Gruppen:Silkeborg mod Fjernvarmetvang.
Jeg har nogle spørgsmål ang Beslutningen d. 27/2 omFjernvarmetvang
Jeg har et oplæg til dialogmødet – som begrundelse for spørgsmålene.

 

KÆRE BYRÅD'
Det er ingen hemmelighed, at vi i Gruppen arbejder aktivt for at få taget beslutningen om
Tvangen op til afstemning på et nyt Byrådsmøde – derfor har vi igen været ude og samle
underskrifter ind, som jeg vil aflevere til sidst.

 

Det er heller ingen hemmelighed, at vi IKKE er imodfjernvarme – vi synes det er godt man tænker på reducering af CO2 udledning , tænker i alternative og billigere energi former.
Men den beslutning, der taget om med tvang at indføre Fjernvarme over store afstande fra byen til Lysbro, Funder og Funder Kirkeby mener vi IKKE kommer til at opfylde disse hensigter og mål.
De bliver vældigt dyrt over så store afstande for alle .

 

Ifølge Kommunens/Forsyningens egne tal stiger CO2 udledningen også med 180.000tons om året og der bliver et kæmpe varmespild fra rørene over så store afstande.
Dertil kommer at alt forandrer sig så hurtigt, hvor der kommer udspil med love eller teknik hele tiden som ændrer på de forhold som lå til grund for beslutningen d. 27/2.

 

Affaldsværket i Kjellerup bliver vel ikke til noget, nu hvor Dong opfordrer kommunen til at gå ud af Samarbejdet i L-90 – som man kunne læse i MJA d.9 juni fra det møde Hans Okholm deltog i.

 

Den nyligt vedtagne Energilov betyder, at der må anvendes biogas i Naturgasrørene og som H. Okholm også kom ind på på ovennævnte møde , sker der ufattelig meget på dette område – så der
nemmere og billigere kan udvikles biogas med tiden , hvor i mod fjernvarmepriserne jo stiger.

 

Formanden for Fjernvarmeværket i Kellerup udtaler da også, at han klart mener en udlægning af fjernvarmen til de nærmeste byer må foregå med frivillig tilslutning.

 

Endelig kan det undre, at man ikke starter et lettere tilgængeligt sted med yderligere at udrulle fjernvarmen – inde i byen er der jo også huse med oliefyr og naturgas.
Så der er rigtigt mange ændrede forhold der giver god grund til at man i Byrådet forhåbentlig tænker sig meget grundigt om – over sommeren, vedr,om I forsat synes det er en hensigtsmæssig
beslutning. MEN det mest afgørende for os at se, er spørgsmålet, om man vil fastholde TVANGEN.

 

Den beslutning synes vi er så stor og rystende en skændsel for vores By, at vi nu over snart lang tid har prøvet og prøver at få Jer til igen at overveje denbeslutning og og overveje hvad det er I gør ved
demokratiet – gør overfor borgerne med en sådan beslutning. Ikke bare dem det går ud over, men overfor alle borgere i byen, der er vidner til en sådan metode under så vilkårlige forhold.

 

Det vil jeg gerne forklare nærmere.
Jeg vil godt her referere til Ingenørerene Kirsten Hesselaa og Louises Langbaks opsummering af sagen i KTC s blad Teknik og Miljø, juni 2012: ”En brandvarm sag om tilslutningspligt og Fjernvarme”.
De skriver : Hvad har vi lært af processen om tilslutningspligt og de konkluderer:

” Det er voldsomt upopulært”, ”Det er en svær beslutning at træffe”, ”

Det har taget meget ud af administrationen ( tid – dispensationer mv.)”, ”Kommunikation af varme forsyningsstof er svært, men vigtigt for forståelsen” og ”Klimatiltag er ok – bare de ikke går ud over mig og min økonomi”.

 

Her er vi ved noget af kernen i mit indlæg:
De første forhold er sikkert helt korrekt – det sidste mener jeg er helt FORKERT konkluderet – der skulle stå :
Klimatiltag er ok – bare det ikke er en helt vilkårlig lille afgrænset gruppe af borgere ( under ½ % af indbyggere i Silkeborg Kommune) , der tvinges til at betale store summer for et projekt kommunen beslutter, for et område de ikke bebor.
En fuldstændig tilfældig lille gruppe af ” særligtudvalgte” – hvis ” forbrydelse” består i , at de har befundet sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, hvorfor de straffes med ” bøder” på 50 .000 – 100.000kr.

Kampagnetilbuddet på de ca 35.000kr dækker jo ikke det indvendige arbejde i huset. Det er feriebudgettet for de næste 10 år formange af os. Vi har endog eksempler på langt større udgifter ( 128.000 kr. – materialet er blevet rundsendt).

”Forbrydelsen” er, at vi har været på ”det forkerte sted ”- boet som de nærmeste til et område, hvor man har besluttet at udstykke til 750 grunde – 10 er vist solgt – fremtiden for de andre er uvis -, men ifølge Byggereglementet af 2015 som gælder nu,er det jo lavenergi huse, hvor der lægges op til sol/jordvarme, så de kommer nok aldrig til at aftage – endsige betale for de store mængder fjernvarme.

Vi har ” ligget tæt” på et område, hvor man gerne vil indføre et anlægsprojekt – / vi bebor det ikke – har intet med det at gøre, men kan barebruges til betale det . Det er jo derfor, vi med tvang skal have fjernvarme. Vi har som den anden del af vores ” forbrydelse” opholdt os på ”stedet” på det historisk ”forkerte tidspunkt”.

Vi er mange der efter oliefyr/petroliumsfyr har etableret naturgas fra 1-10 år siden , da man jo fra Teknisk Forvaltning fik oplyst, at der ALDRIG ville komme fjernvarme til Lysbro.

Så blev der i Folketinget lavet aftaler om at reducere CO2 ligesom det for nyligt med ny Energilov blev besluttet, at biogas må bruges i naturgas rørene. Overordnet set fornuftige politiske beslutninger med positive hensigter for fremtiden. Men her bruges de ”vilkårligt” mod os, hvor mange andre borgere i Silkeborg gerne fortsat måhave naturgas/oliefyr.

Når en Folketingsbeslutning kan bruges til at pålægge vores lille borgergruppe, så store byrder, hvorfor kan en anden – den nyligt besluttede Energilov – så ikke bruges til igen at fratage os disse byrder???
FORDI – siger man – det er en NØDVENDIGHED!!

 

Her har vi så hoved problemet.
Det er igen beskrevet og refereret i den omtalte artikel fra Teknik og Miljø. ”Det er en nødvendighed af økonomiske grunde”- siger Ingenørene i artiklen. Det er en nødvendighed, siger Hans Okholm, som svar på manges mange læserbreve i avisen. Og det sagde man i Byrådet d. 27/2 2012 som hovedargument for dem, der sagde ja til Tvangen . Det var en Nødvendighed.!!
Som om det bliver mere sandt ved at sige det flere gange – som om ”nødvendighed” er en Objektiv størrelse.

Men Tvang er IKKE en nødvendighed. – Tvang er et POLITISK valg.
”Nødvendighed” er bare et ord – et ord man ofte bruger til at forklare / begrunde noget man godt ved er upopulært.
Uden at dramatisere, kunne man jo forledes til, athenføre til måder man argumenterer på i regimer hvor man ikke har principper mod feks. dødstraf og tortur.

Så hvis ikke man har principper, om ikke at bruge tvang – eller har en politisk afklaring om hvor man vil bruge tvang – så kan man jo bruge tvang, bare man kalder det en nødvendighed!!
En kommune/ et Byråd har til opgave at diskutere ogbeslutte projekter ,som man mener er i borgernes interesse. Det koster – der er anlægsudgifter – det er klart for enhver. For tiden snakker
vi bl.a.Ny Stadium – 120 mill. kr. og Parkering under Torvet ! Der har været diskussion om Performence House, hvor kommunen vist fortsat er garant for 26 mill.
Det er klart – det koster – men det er og bliver anlægs/projekt-udgifter og manplejer da ikke at lade vilkårlige grupper af borgere isoleret stå med regningen.

Så der er tale om et politisk valg, når man tvinger en lille gruppe borger til at betale.
Man vælger,at det i orden at vilkårligt afgrænsede mindre grupper af borgere – placeret det forkerte sted på det forkerte tidspunkt – får pålagt ”tilfældigt” besluttede anlægsudgifter .
Det er godt nok UTRYGT at være borger i denne by under de forhold!!
Og hvordan opleves det så at være Borger under disse forhold.
Folk forstår det ikke

Det drejer sig jo ikke om store Regionsprojekter –Motorveje,Nye hospitaler eller om giftige grunde .
Det er et lokalt Silkeborg-projekt – hvorfor beslutter kommunen det, når de ikke vil betale anlægsudgiften.
Det er da ny politik – hvorfor betaler kommunen ikke den anlægsudgift og så kan vi betale hen ad vejen ved frivillig tilslutning – som ALLE ANDRE STEDER.
Jo det er rigtig – der ETandet sted – i Fløng – tænkte man også at tvang var ok , men de har da heldigvis revurderet den beslutning og taget tvangen af bordet.

Tvangs – beslutningen opleves så urimeligt – det er dybt krænkende og ryster i den grad ens tiltro til Byrådet.
Det kuldkaster ens tillid til almindelig politisk god tone og sund fornuft og opleves dybt uretfærdigt.
Der er rigtig mange pensionister i området eller folk der bliver det, indenfor de 9 års tilslutningspligt.

 

Selv om man så kan få dispensation, ved vi da godt at vi aldrig kan få huset solgt, for hvem gider købe et hus, hvor man som detførste skal lave alt om grundet TVANG.
Vreden er stor – vreden og undren over at vi som en tilfældig lille gruppe, bliver tvunget til at betale så meget, uden at få noget særligt for pengene – for vi har jo relativt nye naturgasfyr – skal de udskiftets er det stadig billigere. Det virker så Respektløst , at man synes vi skal betale for etablering af et projekt i område vi Ikke bebor. Hvorfor er det ikke alle dem inden i byen – tættere på eksisterende fjernvarmerør – der skal udskifte deres naturgas/ oliefyr. Og det virker Dybt Meningsløst også med alle de nævnte nye ændringerder er kommet til – med ny Energilov med mere tilgængelig biogas etc. Det er komplet uforståeligt – for os – for vores pårørende, venner, bekendte , arbejdskollegaer – det er for rigtig mange mennesker et meget uforståeligt Politisk og ikke Nødvendigt Valg Byrådet har truffet med Tvangen.

Spørgsmålet her til dialogmødet handler om – Hvilke principper har I, i de forskellige politiske partier i Byrådet ang. det at tvinge vilkårlige mindre grupper af Borgere til at betale store beløb som 50.000-100.000 kr. til anlæg/projekter, der somudgangspunkt intet har at gøre med det sted borgeren bebor.

Vi Håber og vi appellerer på alle måder til Jersom Byrådsmedlemmer om, at I sommeren over tænker det hele godt igennem igen – med alle de ændringer der sket.
At I vil genoverveje Tvangsbeslutningen – med forhåbentligt et andet resultat ved en ny afstemning.
771 husstande ud af 950 har fra starten givet deres underskrift mod Tvangen.

Der var også en appel om genovervejelse i de flere hundrede underskrifter vi afleverede til Hans Okholm fra mødet vi holdt i Funderhallen 29/3. I var som Byrådspolitikere – der var ansvarlige for og stemte ja til beslutningen – også inviteret, men fra valgte at deltage i dialogen der.
Vi har – igen – samlet underskrifter med appel om , at I genovervejer beslutningen.
Denne gang er vi ikke gået ud til folk eller har samlet ind på et møde folk var kommet til.
Vi har opfordret folk til selv at aflevere disse nye underskrifter hos os personligt eller underskrive sig på nettet.
Ca 460 har underskrevet sig nettet og ca 160 er kommet og afleveret dem i vores postkasser eller sendt dem med posten til os.
For os viser det, at der er rigtig mange, der aktivt vil gøre noget for at tilskynde Jer til ændring af beslutningen om Tvangen – vi håber I vil være lydhøre.

 

Med Venlig Hilsen

Jette Krarup

Lysbro

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 25/6-2012 af Jette Krarup  comments