Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 27/08-2012 af Rita Henneberg

Byrådsmøde den 27.08.2012.

Jeg hedder Rita Henneberg og er med i gruppen Silkeborg Mod Fjernvarme Tvang, og vi er upolitiske.

I Danmark har vi ytringsfrihed

I Funder, FunderKirkeby og Lysbro er vi mange borgere, som er imod fjernvarmetvangen. Husk vi er ikke imod fjernvarmen, men imod tvangen – den ønsker vi ophævet.

Venstre-Danmarks liberale parti- og det største. Partiet kan føres langt tilbage i historien, meget længere end 1870. Ved Grundlovsrevisionen i 1866 sammenlægges de tre venstregrupper. Partiets politik bygges på det liberale menneskesyn: Mennesket trives bedst i frihed under ansvar….. frihed betyder fravær af tvang…frihed er en vigtig del af det liberale tankesæt, med afgørende vægt lagt på den personlige frihed…privatlivets ukrænkelighed… den private ejendomsret…ytringsfriheden…privat ejendomsret er den vigtigste garenti for såvel økonomisk, som politisk frihed.

Nogle af Jer venstre byrødder/politikere er imod tvangen, det er vi glade for, men nogle af Jer venstre politikere går ind for tvangen, men det strider imod Jeres partis grundholdning. I har glemt, at frihed betyder fravær af tvang. Partiets grundholdning har I svigtet, ved at gå ind for tvang.

Det konservative Folkeparti blev dannet i 1916, og dets Idegrundlag bygger på troen på frihed og ansvar- at forme sin egen lykke, med respekt for hinandens egenart og forskellighed- at værne om naturen- ønsker at føre en politik, der på engang er fornyende og bevarende. Nye udfordringer skal i møde gåes med nye løsninger. I en sund balance mellem det enkelte menneskes iderigdom og viljen til nytænkning, og respekten for det kendte, I et samfund, hvor det enkelte menneske respekteres, vil privatlivets fred, vil den private ejendomsret og retssikkerheden. Det vil altid være de centrale begreber i Det Konservative Folkeparti.

Hvorfor går Det Konservative Folkeparti ind for tvang, da partiets Idegrundlag bygger på troen på frihed og ansvar, at forme sin egen tilværelse, og at være sin egen lykkesmed.

Socialdemokratiet: Har sat demokratiet ud af funktion…

SF:  Har indført Diktaturret i 2012, som det tog afstand fra , da det løsrev sig fra D.K.P. i 1959…

Venstre:  Nogle af Venstre politikerne går ind for tvangen, men det strider imod deres grundværdier om, at frihed er fravær af tvang…

Det Konservative Folkeparti:  Deres Idegrundlag bygger på frihed under ansvar, og at være sin egen lykkesmed, samt viljen til nytænkning.

Om 15 måneder i november 2013 er der kommunalvalg. Socialdemokratiet, SF, , Konservative og nogle af Venstres politikere har svigtet partiernes grundværdier.

Giver det tillid hos borgerne? Som har stemt politikerne ind i byrådet? Nej, mener jeg.

I Funder, FunderKirkeby og Lysbro, hvor tvangen er vedtaget til fjernvarme med tilslutningspligt, her tæller borgerne mere end 2000 stemmer. Har politikerne levet op til borgernes tillid og forventninger? NEJ, mener jeg… Virklund, Them, Sejs, Svejbæk og Resenbro/Skærbæk. Borgerne her tæller rigtig mange stemmer. Kan borgerne her gå ind for tvang? Når vi taler indbyrdes er svaret  NEJ. Vi vil bestemme selv, er borgernes klare mening.

Ophæv Tvangen… Kære Byråd.

 En oplysning til byrådet. I 2011 blev der sat 2800 solcelleanlæg op i Danmark.

I 2012 i årets første 8 måneder er der sat 11.000 solcelleanlæg op. Det fortæller, at danskerne meget gerne vil grøn energi, så fjern den tvang, er min opfordring til byrådets politikere. Lad os bestemme selv, og lev op til Jeres egne partiers grundværdier. SOM er:  Indfør demokrati… OPHÆV diktaturret…FRIHED betyder fravær af tvang… AT være sin egen lykkesmed.

Fru Borgmester Hanne Bæk Olsen, ved byrådsmødet den 25.06.2012 sagde du til mig, at jeg formentlig kunne finde på nettet, hvad jeg må sige og ikke må sige ved dialogmøderne.

Jeg har skrevet et brev til dig, hvori jeg anmoder om et skriftelig svar på, hvilke rettigheder jeg har ved dialogmøderne.

Jeg anmoder om , at du svarer mig ifølge Forvaltningslovens paragraf 16, inden 10 dage.

Jeg må lige gøre dig opmærksom på, at i Danmark har vi YtRINGSFRIHED!!!

 

Med Venlig Hilsen

Rita Henneberg

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer lukket til Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 27/08-2012 af Rita Henneberg  comments