Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 28/1-2013 af Jette Krarup

Til Byrådsmødet d. 28 januar 2013.

 

Tænk Nyt i 2013 – Fjern tvangen .

 

Mens I, der sidder i Byrådet, haster videre i mange overvejelser for og imod nye dyre projekter i Silkeborg – Parkerings anlæg under Torvet, Nyt Jorn Museum og Nyt Stadium – står man som borger i de Tvangs ramte områder tilbage med en underlig men tydelig fornemmelse af, at vi slet ikke deler interesse for den samme virkelighed.

Vi har i Foreningen Silkeborg mod Fjernvarmetvang produceret mange oplæg og gjort mange forsøg på at forklare vores bekymringer vedr. Tvangen og faktisk også ang. økonomien i og forureningen ved de planlagte projekter.

Når nu fjernvarmeværkerne alligevel måske skal fyre med naturgas, da Affaldsværket i Kjellerup vist alligevel ikke bliver til noget og når man for tiden skal bruge masser af olie til fjernvarmeproduktionen i dag – hvordan skal det så ikke blive, når fjernvarmen skal forsyne og føres ud til mange, mange flere hustande meget lang væk – måske bliver det med varme, et noget ”fjernt foretagende” !

Tvangen har vi jo nævnt mange gange, og der er flere gange samlet mange underskrifter mod denne. Men interessen for at prøve at forstå vores bekymringer, er utrolig svær at finde .

Uanset mange indlæg som læserbreve og her i Byrådet, om det dybt problematiske ved politisk pludseligt at at bruge Tvangsmetoder over for tilfældige grupper af borgere – har vi INGEN uddybende kommentarer modtaget fra de ”Tvangspositive” partier om dette.

Der fremstår kun formanden for Miljø-og Klimaudvalget Hans Okholms udtalelser fra beslutningsdagen i Byrådet d. 27/2 – ”At det mener han er Nødvendigt”!!

Trods utallige forsøg på at problematisere denne nødvendighed – ( der var jo trods alt stadig penge i kommunekassen sidste år – og der er åbenbart økonomi til mange nye store projekter i Silkeborg) – så er ikke kommet nogen uddybninger eller refleksioner over eksistensten af begrebet Nødvendighed.

Man undrer sig – rigtig mange i denne by undrer sig – ingen forstår Tvangsmetoden.

Det har så store politiske konsekvenser for vores demokrati at gribe til Tvangsmetoder – hvordan kan et byråd gøre dette uden yderligere argumentation, refleksion og overvejelser??

Det er opleves ganske skræmmende, at der ingen nye overvejelser er fremkommet fra ”Tvangssiden” i den Politiske Arena i Byrådet. Det er trods alt et drastisk og uhyre sjældent anvendt politisk indgreb overfor borgerne, som normalt kun ses vedr. Grunde med Gift, Motorvejseksproprieringer etc .

Og alle andre steder i Danmark, hvor man har anvendt Fjernvarmetvang, har man nu opgivet denne metode!!

 

Når Partierne ikke selv synes, at det er noget særligt at bruge Tvang – så bliver man da som borger ekstra bekymret!!

Så mit spørgsmål er:

Indenfor hvilke andre områder kan der fra de givne partier forventes Tvangsmetoder??

 

Nogen synes måske ikke vi kommer med så meget nyt på disse møder – men hvorfor skulle vi komme med noget nyt – vi ændrer da ikke holdning til Tvangen! Og vi kommer faktisk ofte med nyt vedr. de forskellige problematiske forhold for borgerne i denne sag, som bl.a. betyder at mange , der har klaget, har fået dispensation eller mulighed for at rejse deres sag igen. F.eks. bliver der sået tvivl om forholdene for pensionister med naturgas, der har fået dispensation. Forsyningens bedste folk er ikke godt nok orienteret om forholdene, når de tager rundt og snakker med folk, der står i overvejelser om fortsat naturgas eller fjernvarme – og de er dog kommunens/ fjernvarmens ”ambassadører” . De er f.eks. ikke klar over, at pensionister med dispensation må skifte til naturgas igen, hvis fyret går i stykker – hvad er ellers en dispensation værd ??

Ligeledes er det uklart når man ringer til kommunen og spørger til, hvad man som borger skal gøre hvis noget vedrørende en naturgas kedel går i stykker inden for de 9 års tilslutningsperiode.

Hvilke dele må man så skifte – eller kan man så pludselig blive tvunget på fjernvarmen efter at tilbuddet er forbi – selv om man måske året efter bliver folkepensionist og vil søge fritagelse?? Sådan er der uhyggeligt mange uklare forhold for borgerne i denne sag – utroligt mange usikre ting , der endnu ikke er taget stilling til eller styr på.

Det er utroligt hvis I, der gerne vil fremtræde som ansvarlige politikere – velvidende om så mange uklare og tvivlsomme forhold vedr. etableringen, præmisserne og hvilke retningslinier der gælder for borgerne under forskellige forhold i denne sag – skråsikkert vil fastholde Tvangsmetoden.!!

 

Vi mener fortsat Tvangen politisk set er dybt problematisk. Den er et dybt uforsvarligt og helt unødvendigt politisk indgreb. En i den grad U-Dansk og dybt beklageligt og bekymrende måde at agere over for sine borgere i by, hvor man endda postulerer at man ønsker nærdemokrati.

Lad 2013 blive året, hvor der er plads til nye overvejelser og rettes op på gamle fejl – Fjern Tvangen.

 

Jette Krarup

Lysbro

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
2 kommentar  comments 

2 Responses

 1. Michael

  Hurra for vores Danske demokrati, hvor mange af byrødderne er det der sidder i forsyningens bestyrelse? Er de ikke inhabile når der vedtages noget der vedr. Forsyningen?

  • Morten Spaabæk DIppel

   Hej Michael

   der sidder 6 byrødder i bestyrelsen. Se evt. forsyningens hjemmeside (om os)

   De 6 byrødder havde ikke stemmeret (forlod byrådssalen da afstemningen fandt sted)

   mvh

   Morten Spaabæk Dippel