Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Indlæg til Dialogmøde i Byrådet 28/1-2013 af Morten S. Dippel

Silkeborg Byråd 28. jan. 2013

 

Først og fremmest Godt Nytår til alle, og tak til Borgmester Hanne B Olsen, for det gode råd fra byrådsmødet 17. dec – lad julefreden sænke sig. Og det gjorde vi så, vi satte os godt tilrette og afventede spændt Energiklagenævnets mange afgørelser.

 

Mindst 33% af indsendte klager har fået medhold, og hjemsendt jeres beslutning om med TVANG at udrulle fjernvarmen. Så er det man spørger sig selv – er glasset halvt fyldt eller halvt tomt. Set fra min, fra SMFT side, så er glasset halv fyldt, og I der er TVANGStilhængere kan ikke sidde de mange afgørelser overhørigt længere. Ikke nok med at der er mindst 33% der har fået medhold, derudover giver EKN det forudgående arbejde fra kommunens side en bredside med på vejen. Det vil på nuværende tidspunkt være direkte forkert at hævde, at I har gjort jeres arbejde til punkt og prikke. Der ligger fortsat 5-10 klager der endnu ikke er afgjort – det er interessant at kende til de fakta når de engang foreligger. Derudover tager EKN stadfæstede klager op igen – så derved trækkes sagsbehandlingen i langdrag.

 

Det som EKN giver den enkelte borger medhold i, er netop de økonomiske omstændigheder ved hele installationen, de vanvittige ekstra omkostninger der følger i kølvandet – som I ikke vil forholde jer til. Alle 33% af de medhold borgerne har fået, er så repræsentativt for hele området, at Jeres såkaldte økonomiske grundlag, er smuldret væk mellem fingrene på jer. Udgifterne til TVANGStilsutningen for os der TVINGES overstiger ganske enkelt den grænser der er så flydende formuleret som ”uforholdsmæssig stor” Hvordan har I fastsat grænsen for ”uforholdsmæssig stor” når det her fra salen flere gange har lydt, ”at vi interessere os ikke for den enkelte borgers økonomi”

 

Jeg har indsendt hele min klage til Ombudsmanden, og han ser lige nu på om loven om tilslutningspligt er blevet brugt som tiltænkt i denne sag – især når vi fra vores møde med Forsyningen, fik at vide at FV er effektivt i tætte boligområder, i tæt afstand fra værket, og hvor der kan laves ”knopskud”. Og ikke som vi har det her ”i et område der ikke er ideelt til FV, samt der er tekniske udfordringer i at løse opgaven” Ydermere bliver hele dette projekt mere og mere uforståeligt, når nu Forsyningen alligevel ikke skal sælges.

 

Det opleves endnu mere uforståeligt at Forsyningen har fået grønt lys til at udrulle FV i Lysbro, INDEN EKN har behandlet alle klager, og det er blevet endeligt afgjort at L90 i Kjellerup IKKE bliver til noget. Her i vinterkulden ved vi alle at samtlige pumper, kører på max styrke og at det lige med nød og næppe i kan opretholde varmen i nuværende forsyningsområde – hvorledes vil I løse opgaven med 1000 flere husstande, der ligger spredt over store afstande?

 

Jeg har et forslag til jer – drop vanviddet i Lysbro, Funder og Funder Kirkeby, drop TVANGEN og lad ejerne i området samt nyudstykningen selv bestemme om de ønsker at tilslutte sig FV, der produceres på enten spildolie eller naturgas med stort varmetab i rørene samt forøget belastning af naturen med øget CO2 udledning til følge, se de grønne udsigter i øjnene at vores egne mindre naturgasfyr er og bliver det bedste for naturen. Gør det nu frivilligt om man ønsker at belaste naturen, eller om man forsat vil bevare sin egen private ejendomsret. Jo mindre kommunen blander sig i borgernes private ejendomme, des billigere slipper vi alle.

 

Her i jeres sidste time som ansvarlig byråd, oplever vi det mere og mere som om i ødsler med vores penge, uden at se ville se konsekvenserne for borgerne i øjnene, i stedet for at begynde at rydde op i alle de besparelser der er indført de sidste 3,5 år. Sådan som I ødsler med vores penge i TVANGS området, er kun de nuværende samt kommende TVANGs kunder til at betale gildet – er det rimeligt i den økonomiske situation vi står i? Alt andet lige, burde de borgere der bor rundt om stadion så også blive pålagt en ekstra tilsvarende udgift, rent tilfældigvis blot fordi de bor der hvor de bor.

Jeg har sagt det før og jeg gentager gerne mig selv – bevis overfor os at vi alle – hver og én – vil få en positiv varmeregning ud af TVANGStilslutningen. Problemet for jer er blot, at det kan I ikke.

 

Vores sag er i seneste udgave af HMN gasblad omtalt – ”som det eneste i vores område med store protester fra borgerne til følge” ”at FV er dyrere på de værker, der producerer el på naturgas” er det det I vil huskes for? Det tror jeg næppe at I ved afslutningen af denne byrådsperiode er stolte af.

 

Lars Faarup – jeg spurgte dig tilbage den 29. maj 2012, hvad det er der har gjort FV så godt at du stemte for, når du i Adialog i jan/feb 2012 udtaler dig at der skal ske væsentlige ændringer før du kunne stemme for?

 

Hans Okholm, ligeledes tilbage fra 29. maj 2012 er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål. Hvad er der sket med alle de protestunderskrifter vi af gentagne gange har afleveret her hos dig? Jeg tror næppe du er en kold og kynisk person, der er fuldstændig upåvirket af vores vedholdenhed i denne sag. Det er mig uforståeligt at alt hvad vi er kommet med, og fortsat bliver ved med at foreligge, at beslutningen stadigvæk fastholdes, uden skelen til de katastrofale følger for os berørte borgere

 

Jeg ved godt at du tidligere har sagt at der kun er 10% der har indgivet klage, og at vi nu står tilbage med 3,3% der har fået medhold – tilbage til mit udgangspunkt, er glasset halvt fyldt eller er det halvt tomt. Det kommer helt an på fra hvis side man anskuer denne sag. For EKN er det voldsomt mange klager at behandle. Roskilde, Høje Taastrup, Langeland har alle trukket TVANG tilbage – det kan man også i Silkeborg

 

Jeg stiller jer alle i byrådet et enkelt spørgsmål – VAR DU TRO MOD DIG SELV, da du stemte. Hvis ikke så er der rigtig mange herinde i salen der sidder tilbage med en utrolig dårlig smag i munden, og som folkevalgt politiker, der skal varetage borgernes interesser bedst, vil det fra vores side blive positivt modtaget, at sagen kommer op til ny afgørelse, at der stemmes med personlig overbevisning og ikke som vi har konstateret at medlemmer af dette byråd, tvinges til at stemme mod personlig overbevisning.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 kommentar  comments 

En respons

  1. Jens Peder Juhl Pedersen

    Så kan det da vist ikke siges tydliger.