Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Læserbrev Fredag d.22/3-2013 af Jette Krarup

FJERNVARMESAGEN – EN RIGTIG MOLBO-HISTORIE!!

 

Regler/love og muligheder indenfor energiområdet ændrer sig i hastigt tempo, hvilket blot fortsat gør Tvangsmetoden politisk dybt usympatisk og uforståelig.
Den forhindrer også mange borgere i selv at bestemme, hvordan de kan etablere sig med energibesparende tiltag i eget hjem. Hensigten med beslutningen d. 27/2- 12 i Byrådet om Fjernvarme-”udrulning” i Lysbro, Funder og Funder Kirkeby ( + Tvang) var bl.a., at reducere CO2-produktion / begrænse brug af fossilt brændstof.
Fjernvarme-produktion er jo egentlig et biprodukt fra El-produktionen, der nu ændres til store solcelle/vindmølle-anlæg, så hvor skal” varmen så komme fra” / hvordan skal Fjernvarmen produceres, når den skal udrulles over store arealer til mange brugere? Man satsede jo på et nyt Affaldsværk i Kjellerup – men det ser ud til at ” udeblive”!!

 

Samtidigt har Miljøminister Ida Auken fremlagt store krav til udnyttelse/genanvendelse af affald – så man kan ikke bare bruge det til Fjernvarmeproduktion. Hvad gør man så?

 

Man må jo ikke fyre med ”spildolie” – som nu på Værket i Hostrupsgade!! Skal vi f.eks. som Fjernvarmeværket i Randers opkøbe 750.000tons gummiflis i Gambia i Sydafrika og transportere det 3 uger med skib og så videre i mange lastbiler – det pynter ikke på CO2 regnskabet!!

 

Det er nu et lovkrav at 50% af Gylle-produktionen fra de store Landbrugsvirksomheder inden 2020 skal kunne omdannes til biogas, hvorfor der skal bygges biogasanlæg både i Kjellerup og Thorning. Biogassen kan desværre bare ikke bruges i turbinerne ved Silkeborg Forsyning til fjernvarmeproduktion!!

 

Men regeringen har vedtaget at biogas IKKE er fosilt brændstof, så det kan GODT bruges direkte i vores naturgasfyr og naturgasrørene. De ligger jo i jorden og kan bruges mange år endnu – og der er jo intet spild, modsat fjernvarmen som har varmetab fra rørene på godt 17% .

 

Men vil man så ikke bruge biogassen i vores allerede etablerede naturgas-systemer ?? Nææh, nej – slet ikke – der er ”dømt” tvunget fjernvarme, selvom økonomien i produktionen og CO2-regnskabet fremstår helt uklart.

 

Når regler / love og muligheder indenfor energiudvikling konstant ændres, synes det helt forstokket at fastholde Tvangen. At de ansvarlige politikere betragter 10% indgivne klagesager som uvæsentligt, i stedet for at forstå at de er toppen af isbjerget og udtryk for en meget stor utilfredshed, er både utroligt arrogant og uklogt. Ligeledes ligegyldigheden med de mange underskrifter mod Tvangen, som vi har samlet af 3 omgange.

Jette Krarup
Lysbro
Silkeborg Mod FjernvarmeTvang

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 kommentar  comments 

En respons

  1. jens sørensen

    Tror egentlig, at byrødderne i Silkeborg er revnende ligeglade med vores utilfredshed. Intet af det de siden har sagt, afslører andet end nedladenhed og slet skjult arrogance.

    Tror, det bedste man som en af deres ofre kan gøre, er, at fortælle vidt og bredt overalt hvor man kommer, om hvad der er overgået os her i området. Det kunne jo tænkes, at mange derefter vil huske det på valgdagen, som kommer i år.  –  Håber de værste af banditterne får et spark ud af byrådet for aldrig at vende tilbage.