Facebook Twitter Gplus RSS
formats

Referat af Generalforsamling

SilkeborgModFjernvarmeTvang

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 2. APRIL 2014

 

Velkomst v/formand Morten Spaabæk Dippel.

Valg af dirigent: Christian Nissen blev valgt v/akklamation og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning:

Vi har via vores advokat anfægtet grundlaget for beslutningen om fjernvarmetvang, da elkapaciteten i Silkeborg Forsyning er for stor t/at høre under varmeforsyningsloven. Vi har ligeledes anfægtet kommunens sagsbehandling.

Vi har klaget over bivirkningerne v/udrulning af fjernvarme. Silkeborg Forsyning siger, at de udbedres efter 1 år.

Vi har fået nyt byråd, ny borgmester og ny formand for PMK–udvalget – vi afventer en dato for et møde. Der er nu umiddelbart flertal mod tvang i byrådet, og vi stiller stadig op på byrådsmøderne, når vi har noget at sige.

Pr. 1. april 2014 kan man købe biogascertifikater hos HMN. Det koster kr. 0,62/m3 + kr. 10,-/md. ekstra ift. naturgas og burde ændre status på ens fyr til "VE". Desværre anerkender kommunen det ikke med argumentet, at så skal for mange fritages fra fjernvarmetvangen. Dette har vi indklaget til Energiklagenævnet.

Energiklagenævnet forventer at færdigbehandle alle sager i løbet af april/maj/juni. Vi har således bedt borgmesteren og PMK–formanden om at sætte udrulningen af fjernvarme på standby, indtil afgørelsen er kommet.

                     Spørgsmål: Hvad kan vi gøre, hvis Energiklagenævnet ikke giver os medhold?

                     Svar: Så kan vi køre en retssag.

Ledningen t/Funder koster 110 mio., og ikke 76 mio., og dækkes ikke af tilslutningsprisen. Forsyningen taler om at bygge et nyt biomasseanlæg ved siden kraftvarmeværket.

Vi har haft klaget over den midlertidige fjernvarmecentral og krævet en VVM–undersøgelse heraf, men det har vi ikke fået medhold i.

Sprængte rør ifm. trykprøvning er sket i 3–5 private hjem + på Funder Skole.

Beregneren på Forsyningens hjemmeside er stadig forkert i deres favør.

Der er ikke aftagepligt af fjernvarme, men man skal betale et engangsbeløb på kr. 10.000,- + de årlige gebyrer (pt. kr. 1.050,- + kr. 19,-/m2). Vi afventer Energiklagenævnet, hvorvidt man så reelt er frit stillet t/at installere gasfyr, solfangere, jordvarme og lign.

Der er sket en ændring i vedtægterne, så der fremover indkaldes til generalforsamling via mail, Facebook, opslag og www.silkeborgmodfjernvarmetvang.dk, og ikke som hidtidigt via husstandsomdeling.

Formanden sluttede med at efterlyse hjælpende hænder og fodsåler t/f.eks. omdeling af nyhedsbreve og lign.

Formandens beretning blev godkendt ved akklamation.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/formand Morten Spaabæk Dippel: I regnskabet for 2013 har der været indtægter på kr. 29.100,- og udgifter for kr. 50.500,-, så med overskuddet fra 2012 på kr. 26.800,- var egenkapitalen pr. 31/12/13 kr. 5.400,-. Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

Valg til bestyrelsen: På valg var sekretær Rita Henneberg og bestyrelsesmedlem Helle Kampmann – begge ville modtage genvalg og blev valgt ved akklamation.

Valg af revisorer: Allan Lindhardt Olsen og Fritz Lerche stillede op og blev begge valgt ved akklamation.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt: Snak frem og tilbage, hvor den røde tråd var, at borgerne fortsat er meget fortørnede over måden, det hele foregår på fra Forsyningens og kommunens side, og at SilkeborgModFjernvarmeTvang har stor opbakning blandt borgerne i området. Formanden slog fast, at vi arbejder videre, indtil tvangen ophæves.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
1 kommentar  comments 

En respons

 1. Steffen Lillelund

  Hej SMFT,

  Hvordan går det mht retur temperaturen på fjernvarmevandet hos de der er blevet tilsluttet ?

  Er der nogle der har for høj temperatur og dermed fået ekstra regning ?

  Mvh

  Steffen